Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 06 2013

sukube
7929 8da1
Reposted fromsoSad soSad viaethiel ethiel
sukube
9055 cc79
Reposted fromtrissxx3 trissxx3 viaSayid Sayid

September 05 2013

sukube
8300 b8b5 500
Reposted fromczinok czinok viaargasek argasek
sukube
0240 8c2d
Reposted fromMonikanow29 Monikanow29 viaSayid Sayid
sukube
3196 1106 500
Reposted fromangelene13 angelene13 viasophielaura sophielaura
sukube

If only I could buy this to hand out to friends/family/everyone when they ask why I don’t like to go anywhere.

story by heyluchie


Reposted frommyname myname viaethiel ethiel

April 28 2013

sukube
9630 bf31
Reposted fromknicKnack knicKnack viaSayid Sayid
sukube
Reposted frombluuu bluuu viaSayid Sayid
sukube
7965 405e 500
Reposted fromprzypadkowa przypadkowa viaSayid Sayid
sukube
Nigdy nie porzucaj muzyki.
Bez względu na wszystko. Bo jeśli kiedyś przytrafi ci się coś złego, to będzie to jedyne miejsce,
do którego będziesz mógł się udać i zapomnieć o wszystkim.
— August Rush
Reposted fromnastypsychotic nastypsychotic viaSayid Sayid
sukube
3126 dce2
Reposted fromagamrs agamrs viaSayid Sayid
sukube

Świetlicki

Tę wąską, czarną gumkę, którą ściąga włosy,
w nocy nosi na ręce, żeby nie zaginęła,
jej nocne obyczaje są zaskakujące,
długo by można na ten temat.

Wyjechała, lecz wróci i niech ciągle wraca,
niech ciągle wracają jej popołudniowe i wieczorne obyczaje, znowu
mam życie, ona mi je robi.
Reposted frompeache peache viaSayid Sayid
sukube
Chciałabym być troszkę bardziej,umieć troszkę więcej i być odrobinkę ważniejsza.
— będę
Reposted fromwszystkodupa wszystkodupa viaSayid Sayid
sukube
sukube
1330 e5ae
Reposted fromlabellavita labellavita viaSayid Sayid
sukube

April 24 2013

sukube
Trudno jest czekać na coś, co może nigdy nie nastąpić, ale jeszcze trudniej jest zrezygnować, bo wiesz, że to wszystko czego pragniesz .
Reposted fromiwantlove iwantlove viaSayid Sayid

April 23 2013

sukube
5305 7d01 500
Reposted fromrosewhiffxx rosewhiffxx viaSayid Sayid
sukube
2961 6b35
Reposted fromcountingme countingme viaSayid Sayid
2045 bee9
Reposted fromget-fit get-fit viaSayid Sayid
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.
Get rid of the ads (sfw)

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl
YES, I want to SOUP ●UP for ...