Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

November 30 2012

sukube
po prostu zakochaj się we mnie jak głupi i nieopamiętany.
Reposted fromilikepigs ilikepigs viaSayid Sayid
sukube

Dbajcie o swoje kobiety. Nigdy nie myślcie, że zdobyliście je w całości i na zawsze. Nie ma ' na zawsze'. Każdego dnia jest na dziś.

Reposted fromcarre carre viaSayid Sayid
sukube
Wiesz, co jest gorsze od kłótni, wyzwisk, tłuczonych talerzy i trzaskania drzwiami?
Obojętność. Milczenie wszystko pieprzy, niszczy każdego doszczętnie.
— z życia wzięte
Reposted frominvisible-twelve invisible-twelve viaSayid Sayid
sukube
albo mnie kochaj albo zostaw w spokoju
— eldo eldo eldo
Reposted fromobliviate obliviate viaSayid Sayid
sukube
“ I to nie jest żaden weltschmerz, nie jestem młodą, piękną duszą - ja po prostu jestem pierdolnięty, Chory Psychicznie. ”
— Żulczyk
Reposted frommakaronezz makaronezz viaSayid Sayid
sukube
 A co, jeśli ludzie stają się źli, bo nikt ich nigdy nie kochał?
— no co jeśli?
Reposted fromkashi kashi viaSayid Sayid
sukube
sukube
5446 3e88
it has begun o_O
Reposted fromcylonapplepie cylonapplepie viamaraskowa maraskowa
sukube
3430 d4dd
^^
Reposted fromIriss Iriss viamaraskowa maraskowa
sukube

November 22 2012

sukube
7487 d00c
Reposted fromnirvitii nirvitii viaSayid Sayid
sukube
6125 103e
Reposted fromdzisalbojutro dzisalbojutro viaSayid Sayid
sukube
5615 10b0
Reposted fromfrisson frisson viamaraskowa maraskowa
sukube
Reposted frommeren meren viamaraskowa maraskowa
sukube
sukube
1930 d7c5
Reposted fromDoINeedToBeBetter DoINeedToBeBetter viaSayid Sayid
sukube
6696 3b95 500
^~^
Reposted fromdancingwithaghost dancingwithaghost viaSayid Sayid
sukube
7093 9098
sukube
8559 e07e
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl