Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

May 23 2014

0104 c3a8 500
Reposted fromWorldOfSex WorldOfSex viacrisantemo crisantemo
0089 b140

wildbelles:

OHMYGOD

Reposted fromheythisisbutt heythisisbutt viaethiel ethiel
6088 8432 500

cuteys:

awwww-cute:

My new kitten!

IT HAS A HEART FOR A NOSE OH MY GOSH

sukube
4980 785d
sukube

W tym chyba tkwi cała tajemnica udanych relacji z ludźmi, udanego życia: niczego nie oczekiwać. Nadmierny apetyt na doznania wywołuje ciągły niedosyt, frustrację.

— unknown
Reposted fromczarnaowca czarnaowca viacarre carre
sukube

(...) mężczyzna powinien udowodnić, że jest niezbędny, bo inaczej ryzykuje, że stanie się niepotrzebny.

— Adrienne Brodeur
Reposted fromswojszlak swojszlak viacarre carre
sukube

Bo ja bym chciała, zebys przy mnie był, i mnie przytulał kiedy jest mi źle. A ciebie nigdy nie ma kiedy sie rozlatuje.

Reposted fromlubiejakpatrzysz lubiejakpatrzysz viacarre carre

January 06 2014

sukube
9826 f545
Reposted fromcalifornia-love california-love viaethiel ethiel

October 06 2013

sukube
3446 ad19
Reposted fromjustMeee justMeee viaSayid Sayid
sukube
Reposted fromfalconwing falconwing viaethiel ethiel
sukube
7037 fbd4
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaSayid Sayid
sukube
Męski facet [...] powinien potrafić zaopiekować się swoją kobietą i sprawić, by ona - niezależnie od okoliczności, od tego czy pada deszcz, czy są zapłacone rachunki, czy ostatnio przytyła - czuła się piękna, dowartościowana, zaopiekowana. Kobieta musi się czuć piękna, a powinna się taką widzieć w oczach swojego mężczyzny.
— Jan Mela
Reposted fromkingavonschabert kingavonschabert viaSayid Sayid
sukube
Reposted fromoll oll viaSayid Sayid
sukube
2151 dfbe
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome viaSayid Sayid
sukube
7416 755e
Reposted frompanoramiczna panoramiczna viaSayid Sayid

October 05 2013

1247 09fc
sukube
3513 d0fe
Reposted fromszauklau szauklau viaethiel ethiel
sukube
2458 6f40
sukube
8839 8253 500
Reposted fromsummerkiss summerkiss viaszatanielica szatanielica
sukube
8151 f5f7
Pioce Beach and St. John’s Fortress, Dubrovnik, Croatia
Reposted fromretaliate retaliate viaszatanielica szatanielica
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl